Η εταιρεία Cerfins δραστηριοποιείται στη Βαλκανική αγορά από το 2002, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στους χώρους των οικονομολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της μελέτης και συντήρησης τεχνικών φακέλων CE και συστημάτων βάσει διεθνών προτύπων ISO σε τομείς όπως αυτούς της διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS), υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων (ISO 18000) και ασφάλειας τροφίμων (έλεγχος HACCP, ISO 22000).

Ο συνδυασμός των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών στους χώρους των οικονομικών, των ασφαλιστικών λύσεων και της διαχείρισης συστημάτων, στοχεύει στην ολοκληρωμένη θωράκιση των επιχειρήσεων, απέναντι στις προκλήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.