Η εταιρεία Cerfins δραστηριοποιείται στη Βαλκανική αγορά από το 2002, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στους χώρους των οικονομολογικών, internet, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της μελέτης και συντήρησης τεχνικών φακέλων CE και συστημάτων βάσει διεθνών κανονιστικών διατάξεων και προτύπων, όπως GDPR, SOX, CMM & ISO στους τομείς διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS), υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων (ISO 18000) και ασφάλειας τροφίμων (έλεγχος HACCP, ISO 22000).

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάλυσης και βελτίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, το οποίο εστιάζει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και διεργασιών, με σκοπό την επαρκή κάλυψη των κανονιστικών διατάξεων, με τη μικρότερη δυνατή δέσμευση πόρων εκ μέρους της επιχείρησης.

Παράλληλα, η ομάδα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης φροντίζει για την μεγιστοποίηση του βαθμού αυτοματοποίησης ενεργειών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλλαγών και πολυπλοκότητας στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης.

Οι σύμβουλοι πληροφορικής της εταιρείας σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους που διαθέτει, συνθέτουν την ιδανικότερη ομάδα για την ολοκληρωμένη θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.